Mjukvara


PhotoMapper v0.2 kamerainställningar

Det krävs ingen speciell hårdvara för att synkronisera GPS-data med fotografier. Det enda som krävs är att klockan i kameran går hyfsat rätt.

Rätt tid

GPS hämtar tiden från satellitsignalerna vilket gör att kamerans klocka behöver ställas för att stämma överrens med GPS-tiden. Kamerans tid måste ställas i lokal tid för samma tidszon som datorn programmet körs på använder. Detta betyder normalt att det är smidigast att använda lokala tiden för hemorten oavsett om man rest till en annan tidszon eller ej.