Mjukvara


PhotoMapper v0.2 Nyheter

Förbättrad Google Earth export med möjlighet att själv påverka det exporterade resultatet.

Stöd för filformatet GPX vilket ger stöd för fler GPS:er.

Buggar fixade i HST-importen när punkter inte hade någon position.

Progress dialoger fixade så att informationen är mer korrekt.