Mjukvara


Hjälp index | PhotoMapper | Kontakt | Donera

PhotoMapper v0.7 Google Earth export

Markera alla bilder som du vill exportera till Google Earth i bildtabellen. Det räcker med att markera ett fält per rad och det spelar ingen roll vilket fält som markeras. Rader där inga fält markerats kommer inte att beröras.


Tryck på knappen Export to Google Earth längst ned i fönstret. Om många stora bilder markerats kan exporten ta ganska lång tid eftersom miniatyrer skapas för samtliga bilder.


En dialog kommer upp där du kan göra olika inställningar för exporten.

Välj ett filnamn att exportera till. Filen kommer att vara av typen kmz vilket betyder att det normalt är vettigt att filnamnet slutar med .kmz.

Kryssrutan Launch Google Earth skall vara ikryssad om du vill att den exporterade filen skall öppnas i Google Earth direkt. Om inte så kan du alltid öppna filen i Google Earth senare.

Om GPS Polygon är aktiverat så kommer den GPS-logg som hör till bilden att exporteras och visas i den valda färgen. Man kan också välja att exportera data i 3d eller i 2d (ritat på marken.) Om polygonexport inte är aktiverat kommer data alltid att exporteras i 2d.

Om Thumbnails är aktiverade så kommer en miniatyr av varje bild att visas i Google Earth när man klickar på en bilds position. Välj vilken storlek du vill att miniatyrerna skall ha, ju större miniatyr, ju större blir den exporterade filen. JPEG-kvalitet kan ställas in från 1 (sämst) till 100 (bäst). Ju högre kvaliet ju större blir den exporterade filen.

Om även Generate Icons är ikryssad så kommer miniatyrer av bilderna att användas som ikoner/placemarks i Google Earth istället för den generiska PhotoMapper ikonen.

Hyperlänkning innebär att det skapas en länk för miniatyren som är tänkt att peka på originalbilden i full storlek. Skriv in en webbadress eller en katalog (för lokal användning) där originalbilderna finns.I Google Earth visas bilderna med PhotoMapper-ikoner markerade med bilfilens namn. Om ikonerna markeras så visas en pop-up-ruta med en miniatyr av bilden. Om GPS polygon exporterats så kommer den/dessa att ritas i den valda färgen. Om exporten gjorts i 3D så kan det hända att höjddata hamnar under Google Earth-terrängen och således inte syns. Du kan då välja att exportera i 2D eller att inaktivera 3d-terräng i Google Earth.