Mjukvara


Hjälp index | PhotoMapper | Kontakt | Donera

PhotoMapper v0.7 GPS-import

Välj Import GPS Data i File-menyn.


I fildialogen som kommer upp letar du upp en katalog som innehåller tcx-, hst-, gpx-, nmea- eller log-filer och väljer en av dessa.

När GPS-data har importerats fylls tabellen i GPS data-fliken med data för varje enskild GPS-logg. Genom att klicka på plustecknet vid varje logg så kan man få upp mer detaljer. Stora GPS-filer kan ta ganska lång tid att ladda.


De importerade spåren visas i grönt på Google Maps-vyn om de är markerade i listan.