Mjukvara


Hjälp index | PhotoMapper | Kontakt | Donera

PhotoMapper v0.7 Kända problem

Höjddata för NMEA-filer

Höjddata läses inte in för NMEA-filer. PhotoMapper läser bara $GPRMC och där ingår ingen höjd.

GPS tracks visualiseras inte korrekt i Google Maps

Ibland visas inte GPS tracks korrekt i alla zoom-nivåer i Google Maps-vyn.

Markerade fotografier syns inte på kartan

Markören för markerade foton syns inte alltid på kartan ifall andra foton ligger framför.

Karta inte tillgänglig bakom Proxyserver

Om man sitter bakom en proxyserver så kan det vara problem att komma åt kartan.