Mjukvara


Hjälp index | PhotoMapper | Kontakt | Donera

PhotoMapper v0.7 Tidskorrigering

Klockor har en tendens att driva eller så kan man glömma att ställa dem. Mindre tidsfel är normalt inget problem när man skall synkronisera med GPS-data om man inte rört sig väldigt fort. I PhotoMapper kan man korrigera för felaktig tidszon eller fel tid med upp till +/- tolv timmar.

Tidszoner

Vilken tidszon kameran är inställd på sparas normalt inte i EXIF-data med bilden så PhotoMapper kan inte avgöra vilken tidszon som använts.

När PhotoMapper startas kommer datorns tidszon att användas för att synkronisera med GPS-tiden. Denna tidszon kommer att visas i tidszonsmenyn i programmets nedre vänstra hörn. (I exemplet, +1, vilket innebär UTC+1 timme, vilket gäller för t ex Stockholm och Paris).Menyn visar antal timmar mer eller mindre än UTC (fd GMT) som tidszonen gäller. Om kameran varit ställd på en annan tidszon än den valda så skall man här ställa in den tidszon som kamerans tid var inställd på vid fototillfället (vilket inte nödvändigtvis är samma som den tidszon faktiskt är tagen i.Tidsjustering

Om klockan i kameran går fel så kan man kompensera för detta tidsfel i PhotoMapper. Det gör man genom att sätta en tid i Time correction fältet i nedre vänstra hörnet av fönstret.I menyn intill (se bilden) så väljer man om kamerans klocka går för fort (Fast) eller för sakta (Slow). När tiden ändras så uppdateras kolumnen "Adjusted time" i listan med importerade foton.