Mjukvara


Hjälp index | PhotoMapper | Kontakt | Donera

PhotoMapper v0.7 kamerainställningar

Det krävs ingen speciell hårdvara för att synkronisera GPS-data med fotografier. Det enda som krävs är att klockan i kameran går hyfsat rätt.

Rätt tid

GPS hämtar tiden från satellitsignalerna vilket gör att kamerans klocka bör ställas för att stämma överrens med GPS-tiden. För att kunna användas utan att behöva göra tidsjusteringar i programmet så skall kamerans tid ställas i lokal tid för samma tidszon som datorn programmet körs på. Detta betyder normalt att det är smidigast att använda lokala tiden för hemorten oavsett om man rest till en annan tidszon eller ej.

Om tiden är fel då?

Om kameraklockan och GPS inte går lika eller om du t ex ställt om kamerans tidszon så kan du kompensera för detta i programmet. Se hjälpen för tidsinställningar för mer hjälp om detta.